Fake Sience
Pijnlijk werd afgelopen jaar duidelijk dat de wetenschap tot een geloof is verheven. De feiten spreken niet meer voor zich en de waarheid staat open voor alternatieven. Een blind vertrouwen maakt plaats voor nep nieuws en algoritmen. Een wetenschappelijk nonsens titel, waar bij nadere bestudering geen woord van gelogen is. 
Fake Science is een serie van kleine fotootjes, gemaakt tijdens de pandemie, die de veranderingen in het straatbeeld onderzoekt, dan wel uitingen over de genomen sociale maatregelen. Variërend van liefdevolle hartjes, en achteloos weggegooide mondkapjes tot anti corona poster van het Verzet. De fotootjes zijn gepresenteerd als microscopische preparaten, een veelgebruikte manier in de wetenschap om de vrijwel onzichtbare ziekteverwekkers te bestuderen. Beide Fake Science werken maken onderdeel uit van een nog lopende fotoserie over Covid-19.
Niet Zwart & Niet Wit 
"Het is simpel: je bent voor of je bent tegen." Daar moest ik even over nadenken, want wat ben ik? 
Het gaat om het vrijwillig opgeven van een stukje vrijheid voor het groter goed, namelijk het collectieve welzijn. In de kern een sociaal dilemma, namelijk het persoonlijk handelen versus het collectief handelen gescheiden door plaats en tijd. Was het maar zo simpel, want niemand geeft graag een stukje vrijheid op. Een spanningsveld tussen wie ik ben, wat ik mag en wat kan. Verbeeld als een groot hart voor iedereen, alleen voorlopig nog thuis opgesloten. 
Gemengde Gevoelens 
"Het nieuwe normaal", één van de ongelukkigste uitspraken tijdens deze pandemie. Doelende op de anderhalvemetersamenleving met als gevolg een verbod op knuffelen, op dansen, op aanraking of om überhaupt dicht bij iemand in de buurt te komen. Daarna nam de angst voor het onbekende het over. 
"Niet normaal maken wat niet normaal is" staat groot op een poster van Het Verzet. Opvallend is dat iemand het daar niet mee eens is en een tiental posters nagenoeg onleesbaar heeft gemaakt. Vervolgens uit zich een voorstander van het 5G telefoonnetwerk op één van deze posters. Wat heeft 5G met de anderhalvemetersamenleving te maken? Alles en niets. Een gedeeld gevoel voor het onbekende. Zoveel gevoelens, evenveel uitingen. Ieder heeft vanuit zijn eigen gelijk en probeert elkaar te overtreffen. Een dialoog ontbreekt.
Weerbaar 
Ineens duiken ze op uit het niets bij het winkelcentrum. Stickers van een communistische beweging. Moeilijke tijden zorgen schijnbaar voor extremere politieke standpunten. Niet alleen van extreme partijen, de regeringspartijen doen ook eraan mee, om maar iets te noemen: het toe-eigenen van macht om vrijheden in te perken, onvoldoende borgen van privacy, het discrimineren van niet- en wel-gevaccineerden. het strafbladbeleid bij de regels. 
Na kritieken, reacties en discussies en de rauwe randjes verdwijnen. Gelukkig werkt de democratie en rechtsstaat. Niet onverschillig, maar weerbaar! Na twee dagen zijn alle stickers weggepeuterd, op een klein stukje na dan.
Wen er maar aan
Nog een aantal weken en dan is de lockdown een jaar oud. Mijn leventje voor de pandemie lijkt zover weg. Plaats gemaakt door andere gewoontes en andere keuzes
Deze foto is gemaakt vlak nadat het mondkapje verplicht werd. Voor allerlei keuze sta je dan ineens: Wanneer is het vies? Hoe vaak of hoelang draagt je het? Waar laat je het? in je jaszak, in een zakje? Pak je iedere keer een nieuwe? hoe doe je het af? Welke kant is de voorkant?
Deze meneer heeft duidelijk ervaring, dat zie je zo aan de handige plek waar hij zijn mondkapje bewaart.

You may also like

Back to Top